Истражување и развој

Со цел постојано да ја подобрува конкурентноста на пазарот, посветува поголемо внимание на систематското управување и професионалното работење и постојано ги унапредува сопствените научно-истражувачки способности.

Соработува соСеверозападен универзитет, Северозападен земјоделски и шумарски универзитет, Нормален универзитет Шанкси и други научни истражувања Наставните единици соработуваат за да основаат лаборатории за истражување и развој за да развијат нови производи, да ги оптимизираат процесите, да ги зголемат приносите и постојано да ја подобруваат сеопфатната сила.други институции Длабинска стратешка соработка за заеднички да се обезбедат строги способности за контрола на квалитетот на производите.

1
2
f8940106d536c43b583fc64b5e246f7f