ОК и КК

Систем на глобален синџир на снабдување на суровини

● Строго одобрување за избор на добавувач.

● Системот за следливост

Откривање и анализа на суровини

● Анализа Анализа на суровина

● Строго проверувајте ги загадувачите

Производство

● Строга обработка според ISO9001, HACCP

● Анализа во секоја фаза на Pf обработка

Инспекција на готов производ

● QA&QC ќе ја тестира секоја серија пред складиштето.

● Понудете COA од секоја серија

● Контролата на квалитетот е успешна

Складирање

● Магацин на производи

● Држете ја стоката во добро затворен сад подалеку од влага, светлина, кислород.